Jaarbericht Veiligheidsregio Twente 2015

Voorzitter Veiligheidsregio Twente Blikt terug op 2015

In het jaarbericht leest u wat de veiligheidsregio heeft gedaan om een veilig Twente te realiseren en ook wat u het komende jaar van ons kunt verwachten.

Twents Kaartje

Klik op uw gemeente in het kaartje en vind daar meer informatie over onze veiligheidscijfers, bijzondere incidenten en uitgelichte gebeurtenissen.

Lees meer informatie

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing staat voor de maatregelen en voorzieningen die onze organisatie treft voor de veiligheid in Twente. Op die manier zijn wij in staat snel en effectief hulp te bieden, waardoor de gevolgen van een crisis zoveel mogelijk beperkt blijven.

Lees meer informatie

Brandweer

Brandweer Twente is daadkrachtig, deskundig en behulpzaam en werkt met hart en ziel aan de Twentse brandveiligheid. Minder branden, minder slachtoffers en minder schade is waar wij voor staan.

Lees meer informatie

GHOR

De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door de verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) vormt een schakel tussen deze organisaties en draagt zorg voor de voorbereiding op een crisissituatie.

Lees meer informatie

Integrale Veiligheidszorg

Het Platform IVZ (integrale veiligheidszorg) heeft als doel om structureel samen te werken aan integrale veiligheid. Het platform bestaat uit de coördinatoren van de veertien Twentse gemeenten, vertegenwoordigers van politie Twente en het Openbaar Ministerie.

Lees meer informatie
Terug naar boven